Schmid & Wezel

GmbH & Co - Maschinenfabrik

Maybachßtrase 2 - Postfach 60
D-75433Maulbronn - Deutschland

ZASTUPNIŠTVO ZA SRBIJU:

FENIKSTRADE R.V.P. INTERNACIONAL

d.o.o. za unutrašnju i spoljnu trgovinu

Milutina Milankovića 34
11070 Beograd - Srbija

Sertifikat

Početna Inovacije O nama Naručivanje Kontakt Sertifikat

Deklaracija o usaglašenosti CE


Ovde navedenim objavljujemo da su niže navedene mašine u skladu sa EC direktivom o mašinama 98/37/EC i ispunjavaju esencijalne zdravstvene i sigurnosne zahteve na račun njihovog koncepta i dizajna.
Važnost ove deklaracije prestaje u slučaju modifikacije mašine bez prethodnog koordinisanja sa nama.
Identifikacija mašine:
Tip:

Pogon:
Primenjene regulacije/direktive:
Primenjeni A-standardi:
Primenjeni B-standardi:

Primenjeni C-standardi:
Cirkularne testere:
EFA SK18 WB, SK23/18, SK30/18, SK 40E,
EFA 85, 86, 185, 185H, 186H
Električni
98/37/EC, 73/23/ECC, 89/336/EEC
DIN EN 1050
DIN EN 294, DIN EN 954-1, DIN EN 954-2 (nacrt)
DIN EN 60204-1, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3
prEN 12 984, EN 55014-1/2

design jedi