Proizvodi za rasecanje stoke


EFA SK 18 WB
EFA 17
EFA 19
Ručni električni cirkular za stoku Cirkular na vazdušni pogon za rasecanje svinja Cirkular na vazdušni pogon za rasecanjee goveda

EFA SK 23/18
EFA 85
EFA 86
Električni cirkular rasecanje svinja Električni cirkular za rasecanje goveda Električni cirkular za rasecanje svinja

EFA SK 30/18
EFA 185
EFA 186
Električni cirkular za rasecanje goveda Električni cirkular za rasecanje goveda Električni cirkular za rasecanje svinja

EFA 801
EFA 805
Pneumatski nož Pneumatski nož

Nazad na početnu stranu
design jedi